Professionellt skrivande

Läs kursen Professionellt skrivande 15 hp och bli en bättre skribent och textgranskare.

Du lär dig att planera ditt skrivande, hantera olika genrer och anpassa dina texter till olika målgrupper. Du blir bättre på att skriva och granska texter samt att analysera texters språk och struktur. Kursen är uppdelad i två delkurser där du både teoretiskt och genom praktiska övningar utvecklar dina kunskaper om villkoren för skrivande i arbetslivet.

Kursen är utmärkt för dig som kommer arbeta med skrivande i yrkeslivet.

Klicka här för att läsa mer om kursen.