Språkkurser i svenska

Våra kurser i svenska är inriktade på att utveckla färdigheten i språket och vänder sig till studerande med annat modersmål än svenska.

Vi har både kurser för dig som behöver behörighet i svenska (se förutbildningsnivå nedan) och för dig som redan är behörig men vill utveckla din svenska i akademiska sammanhang. Kurser på grundnivå ges bland annat i muntlig och skriftlig framställning och det svenska språkets struktur. Dessutom erbjuder vi Basic Swedish för utbytesstudenter och internationella kandidat- och masterstudenter samt Swedish for Academics för våra medarbetare på Uppsala universitet. 

I kurserna ingår skriftlig och muntlig framställning, svensk grammatik och läsning av svenska texter.

För att få behörighet i svenska kan man också skriva TISUS-provet hos oss (test i svenska för universitets- och högskolestudier).

Kurser

Förutbildningsnivå

Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3

Svenska för utbytesstudenter och masterstudenter

Basic Swedish

Svenska för medarbetare och stipendiater

Swedish for Academics

Grundnivå

Svenska för akademiska studier för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk. (30 hp)

Kontakta

Mottagnings- och telefontider