Basic Swedish (Svenska för utbytesstudenter och masterstudenter)

Basic Swedish 1–4 är grundläggande språkkurser i svenska för utländska utbytesstudenter och internationella kandidat- och masterstudenter vid Uppsala universitet. Kurserna riktar sig till dig som är nybörjare eller har en del förkunskaper i svenska. Målet är att studenterna ska få såväl grundläggande kunskaper i språket som en större insikt i svenska samhälls- och kulturförhållanden. 

Insitutionen för nordiska språk erbjuder kurser i Basic Swedish på olika nivåer i både Uppsala och Visby.

Vi har några platser kvar på Basic Swedish 1–4 i Uppsala. Om du är inresande utbytesstudent/internationell kandidat- eller masterstudent och vill lära dig svenska under vårterminen 2020, kontakta basic@nordiska.uu.se!

I Uppsala ges Basic Swedish 1 och 2 varje termin. Basic Swedish 3 och 4 ges de flesta terminer, beroende på om antalet sökande är tillräckligt stort. Under terminstid går kurserna på deltid två gånger i veckan. Under sommaren erbjuder vi enbart Basic Swedish 1 som intensivkurs för nybörjare, med lektioner dagligen under ungefär en månads tid. 

Vi erbjuder också Basic Swedish i Visby för internationella studenter vid Campus Gotland. Vilka kurser vi erbjuder i Visby kan variera beroende på hur många studenter som är intresserade av de olika nivåerna varje termin.

Kurserna är avgiftsbelagda för studenter som behöver betala studieavgifter, men vi erbjuder dessa studenter att delta i undervisningen gratis, utan att de är registrerade eller får poäng för kursen. För studenter som inte behöver betala studieavgifter är kursen gratis.

Ansökan till kurserna är öppen endast under vissa perioder före varje termin. Vi tillämpar olika ansökningsförfaranden för inresande utbytesstudenter respektive internationella kandidat- och masterstudenter. Utbytesstudenter söker när de väljer sina övriga kurser. Internationella masterstudenter i Uppsala kan skicka in sin ansökan här (öppen 2 december 2019 till 20 januari 2020).

Om kurserna

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4

Kurserna Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 är grundkurser i svenska som syftar till att ge studenterna grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Kurserna ska ge en bas för vidare studier i svenska. De kan endast läsas av utbytesstudenter och masterstudenter vid Uppsala universitet. Det finns även kurser i svenska för internationella medarbetare och stipendiater (ej studenter på kandidat- eller masternivå) vid Uppsala universitet: Swedish for Academics.

Alla tre kurserna innebär en systematisk genomgång av det svenska språkets grammatiska uppbyggnad och av det grundläggande ordförrådet samt kontinuerlig träning i läsförståelse och muntlig och skriftlig färdighet. Om man inte är nybörjare kan man skriva ett prov innan kursstart och bli placerad på lämplig nivå efter det.

Kursplaner

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 läses separat på deltid under en termin. Basic Swedish 1 kan även läsas intensivt under augusti månad.

Ansökan och kontakt

Ansökan

Masterstudenter i Uppsala kan skicka in en ansökan här mellan 2 december 2019 och 20 januari 2020.

Kontakt

Vid frågor om Basic Swedish, kolla först denna FAQ (vanliga frågor). Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta:

Basic Swedish ges vid Institutionen för nordiska språk:

  • Besöksadresess: Inst. f. nordiska språk, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, hus 16, våning 2.
  • Campuskarta

Andra kurser

Från höstterminen 2017 erbjuder vi en introduktionskurs i svenska för personer som kan lite svenska (motsvarande A2-nivå på CEFR-skalan) och som siktar på att studera vidare på svenskt universitet: Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning.

Institutionen för nordiska språk erbjuder också kurser i svenska för anställda och forskare vid Uppsala universitet: Swedish for Academics. Kursen har samma innehåll som Basic Swedish, men är anpassad till forskare.

SFI-kurser (Svenska för invandrare) är tillgängliga för alla med ett svenskt personnummer. Läs mer på Uppsala kommuns hemsida.