Basic Swedish (Svenska för utbytesstudenter och masterstudenter)

Basic Swedish är en språkkurs i grundläggande svenska för utländska utbytesstudenter och internationella kandidat- och masterstudenter vid Uppsala universitet. Under terminstid ges kursen på deltid vid Institutionen för nordiska språk med lektioner två gånger i veckan. I augusti varje år kan man läsa Basic Swedish som intensivkurs för nybörjare.

Informationen på denna sida riktar sig främst till studenter som läser Basic Swedish under terminstid men det mesta gäller också intensivkursen.

Vi erbjuder också Basic Swedish i Visby för internationella studenter vid Campus Gotland. Vilka kurser vi erbjuder i Visby kan variera beroende på hur många studenter som är intresserade av de olika nivåerna varje termin.

Om kurserna

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4

Kurserna Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 är grundkurser i svenska som syftar till att ge studenterna grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Kurserna ska ge en bas för vidare studier i svenska. De kan endast läsas av utbytesstudenter och masterstudenter vid Uppsala universitet. Det finns även kurser i svenska för internationella medarbetare och stipendiater (ej studenter på kandidat- eller masternivå) vid Uppsala universitet: Swedish for Academics.

Alla tre kurserna innebär en systematisk genomgång av det svenska språkets grammatiska uppbyggnad och av det grundläggande ordförrådet samt kontinuerlig träning i läsförståelse och muntlig och skriftlig färdighet. Om man inte är nybörjare kan man skriva ett prov innan kursstart och bli placerad på lämplig nivå efter det.

Kursplaner

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 läses separat på deltid under en termin. Basic Swedish 1 kan även läsas intensivt under augusti månad.

Ansökan och kontakt

Ansökan

Ansökan till Basic Swedish höstterminen 2019 är öppen mellan den 1 augusti och 28 augusti 2019. Ansök här!

Kontakt

Vid frågor om Basic Swedish, kolla först denna FAQ (vanliga frågor). Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta:

Basic Swedish ges vid Institutionen för nordiska språk:

  • Besöksadresess: Inst. f. nordiska språk, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, hus 16, våning 2.
  • Campuskarta

Andra kurser

Från höstterminen 2017 erbjuder vi en introduktionskurs i svenska för personer som kan lite svenska (motsvarande A2-nivå på CEFR-skalan) och som siktar på att studera vidare på svenskt universitet: Introduktionskurs i svenska för studerande med utländsk förutbildning.

Institutionen för nordiska språk erbjuder också kurser i svenska för anställda och forskare vid Uppsala universitet: Swedish for Academics. Kursen har samma innehåll som Basic Swedish, men är anpassad till forskare.

SFI-kurser (Svenska för invandrare) är tillgängliga för alla med ett svenskt personnummer. Läs mer på Uppsala kommuns hemsida.