Basic Swedish (Svenska för utbytesstudenter och masterstudenter)

Basic Swedish 1–4 är grundläggande språkkurser i svenska för utländska utbytesstudenter och internationella kandidat- och masterstudenter vid Uppsala universitet. Kurserna riktar sig till dig som är nybörjare eller har en del förkunskaper i svenska. Målet är att studenterna ska få såväl grundläggande kunskaper i språket som en större insikt i svenska samhälls- och kulturförhållanden. 

Insitutionen för nordiska språk erbjuder kurser i Basic Swedish på olika nivåer i både Uppsala och Visby.

I Uppsala ges Basic Swedish 1 och 2 varje termin. Basic Swedish 3 och 4 ges de flesta terminer, beroende på om antalet sökande är tillräckligt stort. Under terminstid går kurserna på deltid två gånger i veckan. Under sommaren erbjuder vi enbart Basic Swedish 1 som intensivkurs för nybörjare, med lektioner dagligen under ungefär en månads tid. Observera: sommaren 2020 är Intensive Basic Swedish 1 inställd.

Vi erbjuder också Basic Swedish i Visby för internationella studenter vid Campus Gotland. Vilka kurser vi erbjuder i Visby kan variera beroende på hur många studenter som är intresserade av de olika nivåerna varje termin.

Kurserna är avgiftsbelagda för studenter som behöver betala studieavgifter, men vi erbjuder dessa studenter att delta i undervisningen gratis, utan att de är registrerade eller får poäng för kursen. För studenter som inte behöver betala studieavgifter är kursen gratis.

Ansökan till kurserna är öppen endast under vissa perioder före varje termin. Vi tillämpar olika ansökningsförfaranden för inresande utbytesstudenter respektive internationella kandidat- och masterstudenter. Utbytesstudenter söker när de väljer sina övriga kurser. Internationella masterstudenter i Uppsala kan skicka in sin ansökan här.

Om kurserna

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4

Kurserna Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 är grundkurser i svenska som syftar till att ge studenterna grundläggande färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv. Kurserna ska ge en bas för vidare studier i svenska. De kan endast läsas av utbytesstudenter och masterstudenter vid Uppsala universitet. Det finns även kurser i svenska för internationella medarbetare och stipendiater (ej studenter på kandidat- eller masternivå) vid Uppsala universitet: Swedish for Academics.

Alla tre kurserna innebär en systematisk genomgång av det svenska språkets grammatiska uppbyggnad och av det grundläggande ordförrådet samt kontinuerlig träning i läsförståelse och muntlig och skriftlig färdighet. Om man inte är nybörjare kan man skriva ett prov innan kursstart och bli placerad på lämplig nivå efter det.

Kursplaner

Basic Swedish 1, 2, 3 och 4 läses separat på deltid under en termin. Basic Swedish 1 kan även läsas intensivt under augusti månad.

Ansökan och kontakt

Anmälan

Utbytesstudenter anmäler sig till Basic Swedish samtidigt som de väljer sina övriga kurser.

Kandidat- och masterstudenter som vill läsa Basic Swedish i Uppsala VT 2021 anmäler sig här mellan 9 och 30 november 2020.

Kontakt

Vid frågor om Basic Swedish, kolla först denna FAQ (vanliga frågor). Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta administratören:

  • E-post: basic@nordiska.uu.se
  • Telefon: 018-471 12 92. Telefontider: måndagar 11–12, torsdagar 13–14.

Basic Swedish ges vid Institutionen för nordiska språk:

  • Besöksadresess: Inst. f. nordiska språk, Engelska parken, Thunbergsvägen 3L, hus 16, våning 2.
  • Campuskarta

Andra kurser

Vi har kurserna Behörighetsgivande utbildning i svenska steg 1, 2 och 3 för dig som redan kan en del svenska men saknar behörighet i svenska för högre studier i Sverige.

Institutionen för nordiska språk erbjuder också kurser i svenska för anställda och forskare vid Uppsala universitet: Swedish for Academics. Kursen har samma innehåll som Basic Swedish, men är anpassad för anställda.

SFI-kurser (Svenska för invandrare) är tillgängliga för dig som är skriven i Uppsala kommun, har en gymnasieutbildning eller motsvarande, ett svenskt personnummer och är över 20 år. Läs mer på Uppsala kommuns hemsida.