FAQ Basic Swedish

Utbytesstudenter

Hur ansöker jag till kurserna i Basic Swedish? Via din utbyteskordinator när du söker resten av kurserna till ditt utbyte.

När öppnar ansökan till kurserna? På vårterminerna har du garanterad plats på våra kurser om du söker mellan 15e mars – 15e april. Samma gäller på höstterminerna, från 15e september – 15e oktober.

Vad är behörighetskravet? Alla Basic Swedish-kurser är exklusivt för studenter på Uppsala universitet. En behöver alltså vara registrerad på minst en annan kurs på Uppsala universitet för att vara behörig till Basic Swedish.

Basic Swedish 1 är på grundnivå och har inga övriga behörighetskrav. Har du sökt Basic Swedish 2-4 behöver du göra en diagnos för att bli placerad på en nivå, om du inte har gått och fått godkänt på tidigare nivå(er).

Vilken nivå ska jag söka? Har du inga tidigare språkkunskaper i svenska rekommenderar vi Basic Swedish 1. Har du vissa kunskaper i svenska rekommenderar vi att söka en av de högre nivåerna, så att du kan skriva en diagnos och bli placerad på rätt nivå. Det kan hända att du blir placerad på en nivå högre eller lägre än den du har sökt.

När och var skriver jag diagnosen? Diagnosen är digital och skrivs på datorn. Du behöver inte vara på plats utan diagnosen skrivs hemifrån. Du kommer få en kallelse via mejl när den går att skriva.

Vad händer om jag missar diagnosen? Missar du diagnosen kan du mejla basic@nordiska.uu.se för att få göra en sen diagnos.

När får jag veta om jag har fått en plats? Har du sökt inom datumen som nämndes ovan har du en garanterad plats på kursen. Du kommer få mer information i kommunikationen med din utbyteskordinator. Ca 2–3 veckor innan kursstart får du även besked via mejl.

Finns det en väntelista? Ja, har du sökt kursen och inte fått plats hamnar du på en väntelista.

Tar ni in reserver? Ja, efter kursstart tar vi in studenter från väntelistan i tur och ordning.

Hur registrerar jag mig? Vi hjälper dig att registrera dig på kursen i Ladok.

Hur väljer jag grupp? Om du har fått en plats på kursen, kommer informationen om hur du väljer grupp i samma mejl som ditt antagningsbesked.

Kan jag byta grupp? Ja, om det finns plats i gruppen du vill byta till eller om du själv hittar en student att byta med. Mejla basic@nordiska.uu.se

Hur ser jag mitt schema? Du ser ditt schema på kursens sida i Studium.

Var ges undervisningen? Undervisningen ges på plats på Campus Engelska parken.

Kan jag läsa på distans? Nej, vi erbjuder inte att läsa kursen på distans.

Hur anmäler jag mig till tentamen? Du anmäler dig via Ladok. Information om detta kommer att finnas på kursens sida i Studium när det börjar närma sig.

Vad händer om jag inte klarar tentamen? Klarar du inte tentamen finns det ett omtentamenstillfälle några veckor senare.

Vad händer om jag inte kan komma på något av tentamenstillfällena? Då finns möjligheten att skriva tentamen nästa termin, det vill säga när kursen går igen.

Var ser jag mina betyg? Du kommer se dina betyg i Ladok.

Kan jag göra om kursen om jag inte klara den? Omregistreringar sker i mån av plats och är inget vi kan garantera. Kontakta oss på basic@nordiska.uu.se

Ger kursen någon speciell behörighet? Nej, du blir inte behörig till andra kurser på högre nivå, och den motsvarar inte heller någon behörighet på gymnasienivå.

Vad motsvarar kurserna i Basic Swedish på CEFR-skalan? Kurserna är inte kopplade till CEFR-skalan och det finns därför ingen motsvarighet. Det går dock att göra en jämförelse när det kommer till kursens innehåll. Basic Swedish 1 – A1, Basic Swedish 2 – A2, Basic Swedish 3 – B1, Basic Swedish 4 – B2.

Avgiftsbelagda studenter

Hur ansöker jag till kurserna i Basic Swedish? Du ansöker via ett formulär som finns länkat på hemsidan.

När öppnar ansökan till kurserna? Ansökan öppnar ca 4 månader innan kursen startar. Mer info finns på hemsidan. 

Varför får jag läsa kursen utan att betala avgiften? Det är ett initiativ från Uppsala Universitet för att kunna erbjuda fler studenter språkundervisning.

Om jag vill betala avgiften för kursen, kan jag bli registrerad och få betyg? Ja, det går bra. Du behöver kontakta feemaster@uu.se om du vill betala för kursen.

Vad är behörighetskravet? Alla Basic Swedish-kurser är exklusivt för studenter på Uppsala universitet. En behöver alltså vara registrerad på minst en annan kurs på Uppsala universitet för att vara behörig till Basic Swedish. Kravet är även att du har betalat avgiften för dina andra kurser, även om du får läsa Basic Swedish avgiftsfritt.

Basic Swedish 1 är på grundnivå och har inga övriga behörighetskrav. Har du sökt Basic Swedish 2-4 behöver du göra en diagnos för att bli placerad på en nivå, om du inte har gått och fått godkänt på tidigare nivå(er).

Vilken nivå ska jag söka? Har du inga tidigare språkkunskaper i svenska rekommenderar vi Basic Swedish 1. Har du vissa kunskaper i svenska rekommenderar vi att söka en av de högre nivåerna, så att du kan skriva en diagnos och bli placerad på rätt nivå. Det kan hända att du blir placerad på en nivå högre eller lägre än den du har sökt.

När och var skriver jag diagnosen? Diagnosen är digital och skrivs på datorn. Du behöver inte vara på plats utan diagnosen skrivs hemifrån. Du kommer få en kallelse via mejl när den går att skriva.

Vad händer om jag missar diagnosen? Missar du diagnosen kan du mejla basic@nordiska.uu.se för att få göra en sen diagnos.

När får jag veta om jag har fått en plats? Ca 2–3 veckor innan kursstart får du besked via mejl om du har fått en plats eller inte.

Finns det en väntelista? Ja, har du sökt kursen och inte fått plats hamnar du på en väntelista.

Tar ni in reserver? Ja, efter kursstart tar vi in studenter från väntelistan i tur och ordning.

Hur registrerar jag mig? Eftersom du får läsa kursen utan att betala för avgiften, kommer du inte bli registrerad i Ladok.

Hur väljer jag grupp? Om du har fått en plats på kursen, kommer informationen om hur du väljer grupp i samma mejl som ditt antagningsbesked.

Kan jag byta grupp? Ja, om det finns plats i gruppen du vill byta till eller om du själv hittar en student att byta med. Mejla basic@nordiska.uu.se

Hur ser jag mitt schema? Du ser ditt schema på kursens sida i Studium.

Var ges undervisningen? Undervisningen ges på plats på Campus Engelska parken.

Kan jag läsa på distans? Nej, vi erbjuder inte att läsa kursen på distans.

Hur anmäler jag mig till tentamen? Du anmäler dig via ett formulär. Information om detta kommer att finnas på kursens sida i Studium när det börjar närma sig.

Vad händer om jag inte klarar tentamen? Klarar du inte tentamen finns det ett omtentamenstillfälle några veckor senare.

Vad händer om jag inte kan komma på något av tentamenstillfällena? Då finns möjligheten att skriva tentamen nästa termin, det vill säga när kursen går igen.

Var ser jag mina betyg? Eftersom du får läsa kursen utan att betala för avgiften, kommer du inte bli registrerad i Ladok och kan därför inte få något betyg på kursen. Du kan däremot få ett intyg, om du kontaktar basic@nordiska.uu.se

Vad innehåller mitt intyg? Intyget innehåller information om dina resultat på kursen, kursens innehåll, när du läste kursen och vilken nivå på CEFR-skalan som kursen kan jämföras med.

Kan jag göra om kursen om jag inte klara den? Omregistreringar sker i mån av plats och är inget vi kan garantera. Kontakta oss på basic@nordiska.uu.se

Ger kursen någon speciell behörighet? Nej, du blir inte behörig till andra kurser på högre nivå, och den motsvarar inte heller någon behörighet på gymnasieniv¨å.

Vad motsvarar kurserna i Basic Swedish på CEFR-skalan? Kurserna är inte kopplade till CEFR-skalan och det finns därför ingen motsvarighet. Det går dock att göra en jämförelse när det kommer till kursens innehåll. Basic Swedish 1 – A1, Basic Swedish 2 – A2, Basic Swedish 3 – B1, Basic Swedish 4 – B2.

Masterstudenter

Hur ansöker jag till kurserna i Basic Swedish? Du ansöker via ett formulär som finns länkat på hemsidan.

När öppnar ansökan till kurserna? Ansökan öppnar ca 4 månader innan kursen startar. Mer info finns på hemsidan. 

Vad är behörighetskravet? Alla Basic Swedish-kurser är exklusivt för studenter på Uppsala universitet. En behöver alltså vara registrerad på minst en annan kurs på Uppsala universitet för att vara behörig till Basic Swedish.

Basic Swedish 1 är på grundnivå och har inga övriga behörighetskrav. Har du sökt Basic Swedish 2-4 behöver du göra en diagnos för att bli placerad på en nivå, om du inte har gått och fått godkänt på tidigare nivå(er).

Vilken nivå ska jag söka? Har du inga tidigare språkkunskaper i svenska rekommenderar vi Basic Swedish 1. Har du vissa kunskaper i svenska rekommenderar vi att söka en av de högre nivåerna, så att du kan skriva en diagnos och bli placerad på rätt nivå. Det kan hända att du blir placerad på en nivå högre eller lägre än den du har sökt.

När och var skriver jag diagnosen? Diagnosen är digital och skrivs på datorn. Du behöver inte vara på plats utan diagnosen skrivs hemifrån. Du kommer få en kallelse via mejl när den går att skriva.

Vad händer om jag missar diagnosen? Missar du diagnosen kan du mejla basic@nordiska.uu.se för att få göra en sen diagnos.

När får jag veta om jag har fått en plats? Ca 2–3 veckor innan kursstart får du besked via mejl om du har fått en plats eller inte.

Finns det en väntelista? Ja, har du sökt kursen och inte fått plats hamnar du på en väntelista.

Tar ni in reserver? Ja, efter kursstart tar vi in studenter från väntelistan i tur och ordning.

Hur registrerar jag mig? Vi hjälper dig att registrera dig på kursen i Ladok.

Hur väljer jag grupp? Om du har fått en plats på kursen, kommer informationen om hur du väljer grupp i samma mejl som ditt antagningsbesked.

Kan jag byta grupp? Ja, om det finns plats i gruppen du vill byta till eller om du själv hittar en student att byta med. Mejla basic@nordiska.uu.se

Hur ser jag mitt schema? Du ser ditt schema på kursens sida i Studium.

Var ges undervisningen? Undervisningen ges på plats på Campus Engelska parken.

Kan jag läsa på distans? Nej, vi erbjuder inte att läsa kursen på distans.

Hur anmäler jag mig till tentamen? Du anmäler dig via Ladok. Information om detta kommer att finnas på kursens sida i Studium när det börjar närma sig.

Vad händer om jag inte klarar tentamen? Klarar du inte tentamen finns det ett omtentamenstillfälle några veckor senare.

Vad händer om jag inte kan komma på något av tentamenstillfällena? Då finns möjligheten att skriva tentamen nästa termin, det vill säga när kursen går igen.

Var ser jag mina betyg? Du kommer se dina betyg i Ladok.

Kan jag göra om kursen om jag inte klara den? Omregistreringar sker i mån av plats och är inget vi kan garantera. Kontakta oss på basic@nordiska.uu.se

Ger kursen någon speciell behörighet? Nej, du blir inte behörig till andra kurser på högre nivå, och den motsvarar inte heller någon behörighet på gymnasienivå.

Vad motsvarar kurserna i Basic Swedish på CEFR-skalan? Kurserna är inte kopplade till CEFR-skalan och det finns därför ingen motsvarighet. Det går dock att göra en jämförelse när det kommer till kursens innehåll. Basic Swedish 1 – A1, Basic Swedish 2 – A2, Basic Swedish 3 – B1, Basic Swedish 4 – B2.

Senast uppdaterad: 2023-10-04