Introduktionskurs i svenska, Förberedande utbildning i svenska och Behörighetsgivande utbildning i svenska

För dig med utländsk förutbildning som inte har svenska som modersmål och ännu inte har behörighet i svenska finns tre kurser på olika nivåer: Introduktionskurs i svenska, Förberedande utbildning i svenska och Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Utbildningens mål är att förbereda dig för studier vid svensk högskola eller universitet. Den kommunikativa förmågan övas både skriftligt och muntligt. Godkänt resultat på den behörighetsgivande kursen ger behörighet i svenska till högskoleutbildning i Sverige.

Följande behörighetskrav gäller:

  • Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning).
  • Kurserna kräver förkunskaper i svenska.

Dessa förkunskaper i svenska testas genom ett obligatoriskt inträdesprov. Resultatet avgör till vilken kurs du kan antas. Om resultatet inte når nivå för någon av kurserna antas du inte. Du som sökt och är behörig kommer att kallas till inträdesprovet.

Slutprov för kursen Förberedande utbildning ger behörighet till Behörighetsgivande utbildning i svenska.

Slutprov för kursen Behörighetsgivande utbildning är ett test som motsvarar Test i svenska inför universitet- och högskolestudier, Tisus.

Kursplaner

Viktig information

Viktiga datum
  • Ordinarie anmälningsperiod för vårterminens kurser är stängd.
  • Vi öppnar för sen anmälan den 13 december 2019. Sen anmälan är öppen till och med den 22 december 2019, men håller stängt 17–18 december.
  • Anmälan görs alltid på www.antagning.se.
  • Inträdesprovet för sent anmälda äger rum den 8 januari 2020 klockan 14–17 i Uppsala.