Svenska för akademiska studier för studerande med svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk

Dekorativ bild

Dessa kurser i svenska på grundnivå är tänkta för dig som har behörighet i svenska men vill eller behöver förbättra ditt språk för fortsatta studier på högskola/universitet.

Kurserna kan läsas separat som fristående kurser på 7,5 hp, men de kan också kombineras till en termins heltidsstudier på 30 hp.

Institutionen för nordiska språk erbjuder. Du kan också anmäla dig via länkarna.

Kort om kurserna:

Muntlig kommunikation (5NS242)
På kursen övas kommunikativ kompetens i talad svenska, såsom uttal, flyt, grammatisk korrekthet, retorik och presentationsteknik.

Läsande (5NS244)
Kursen behandlar ordförråd och lässtrategier för att stärka förmågan att läsa och förstå olika typer av text och stora textmassor, t.ex. kurslitteratur och vetenskapliga artiklar.

Skrivande (5NS139)
Kursen ger verktyg för att förbättra skrivandet genom det svenska språkets grammatik, strategisk ordbildning och utveckling av formellt ordförråd.

Vetenskapligt skrivande (5NS106)
Vetenskapligt skrivande är en fristående fortsättning på kursen Skrivande, 5NS139. I denna kurs skrivs ett kort självständigt arbete inom ett vetenskapligt område för att utveckla ordförråd, struktur och korrekthet.
 

Senast uppdaterad: 2022-03-22