Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk A är kursen för dig som har ett intresse för språkinlärning och flerspråkighet. Du får de kunskaper som krävs för att bli lärare i svenska som andraspråk. Kursen innehåller moment som svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, andraspråksinlärning samt migration och kultur. Kurserna kan byggas på med fortsättningskurserna på B- och C-nivå.

Med Svenska som andraspråk A-C som huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen (180 hp) är du behörig att söka till kurser och program på avancerad nivå, t.ex. Masterprogram i svenska eller Masterprogram i utbildning och undervisning ("det korta lärarprogrammet").

Studiegången avser Svenska som andraspråk A, Svenska som andraspråk B och Svenska som andraspråk C som fristående kurser. Läs mer om Svenska som andraspråk inom lärarutbildningen.

Senast uppdaterad: 2022-09-27