Kurser inom lärarutbildningen

Vid Institutionen för nordiska språk kan du läsa följande kurser inom inriktningarna svenska och svenska som andraspråk.

  • Ämneslärarprogrammet: utbildning till ämneslärare i svenska eller svenska som andraspråk för studenter antagna fr.o.m. ht 2011.
  • Kompletterande lärarprogrammet (korta lärarprogrammet): utbildning till ämneslärare för studenter med universitetsexamen i svenska språket och litteraturvetenskap.
Senast uppdaterad: 2022-01-18