Ämneslärarprogrammet

Inom ämneslärarprogrammet kan man läsa svenska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska är delat mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk.

Här beskriven studiegång gäller ämneslärarprogrammet för studenter antagna fr.o.m. ht 2011. Antagna t.o.m. vt 2011 läser Lärarprogrammet.

Svenska 1-4

Första terminen, Svenska 1, börjar med två delkurser inom nordiska språk och fortsätter efter halva tiden vid litteraturvetenskapen. Även under fortsättningsterminerna Svenska 2 och Svenska 3 är kursupplägget jämnt fördelat mellan de båda institutionerna. Under den fjärde terminen väljer du mer fritt mellan språkliga och litterära kurser.

Svenska som andraspråk

Studiegången avser Svenska som andraspråk som inriktning inom ämneslärarprogrammet. Läs här om Svenska som andraspråk som fristående kurs (ej inom ämneslärarprogrammet). 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Information om VFU

Senast uppdaterad: 2022-02-16