Svenska 4 inom Lärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet

Kursen Svenska 4 består av tre delkurser:

  • Examensarbete 15 hp
  • Valfri litterär delkurs 7,5 hp
  • Valfri språklig delkurs 7,5 hp

Examensarbete är en uppsatskurs om 15 hp där ett vetenskapligt arbete ska utföras med inriktning mot språk, litteratur och/eller ämnesdidaktik. För mer information om examensarbetet, se kursplan för hela kursen.

Kursplan för hela kursen

Svenska 4 inom Lärarprogrammet

Svenska 4 inom Ämneslärarprogrammet