Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Allmän information om VFU

  • Information till kommunala lärarutbildare och studenter ligger i VFU-portalen

Svenska

Den verksamhetsförlagda kursen inom Svenska omfattar 7,5 högskolepoäng. Två institutioner har tillsammans ansvar för inriktnings-VFU:n i svenska, Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk.

Ansvariga: AnnaCarin Billing (Litteraturvetenskap) och Erik Falk (Nordiska språk)

Svenska som andraspråk

Den verksamhetsförlagda kursen inom Svenska som andraspråk omfattar 7,5 högskolepoäng.

Ansvarig: Johanna Jacobsson (Nordiska språk)

Senast uppdaterad: 2021-03-29