Masterprogram i skandinavistik

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i skandinavistik 2021/2022
Anmälan

Vill du fördjupa dina kunskaper om nordisk litteratur och nordiska språk genom studier i Sverige? Då kan masterprogrammet i skandinavistik vid Uppsala universitet vara något för dig. En masterexamen i skandinavistik ger en god grund för arbete med kulturförmedling i såväl statlig förvaltning som i organisationer och näringsliv. Programmet ger även behörighet till forskarutbildning.

Om programmet

Skandinavistik är ett väletab­lerat ämne i världen, och masterprogrammet i skandinavistik ger dig möjlighet att även i Sverige studera nordiska språk, nordisk litteratur, historia och kultur. Programmet präglas av den breda forskningskompetens som utmärker institutionerna för nordiska språk och litteraturvetenskap. Du kan fördjupa dig i allt från runologi och isländska till namnforskning och grammatik; du kan även välja att förkovra dig i allt från nordisk lyrik och 1700-talslitteratur till litteratursociologi och politisk retorik.

Kurserna är normalt seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation. Det akademiska skrivandet tränas i varierade skrivuppgifter. Läser du det tvååriga programmet har du möjlighet till praktik.

Masterprogrammet ges i samarbete mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med skandinavistik som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Vid programmets början väljer du antingen litterär eller språklig inriktning. Programmet inleds med en avancerad introduktionskurs i språk och litteratur, där du träffar lärare inom ämnena litteraturvetenskap och nordiska språk. Under denna termin läses också en kurs i teori och metod, med antingen litteraturvetenskaplig eller språklig inriktning.

Under programmets andra termin läser du den programgemensamma kursen Sjunget, sagt och skrivet: Svenska uttrycksformer 1600 till nutid.

Examensarbetet skrivs inom den valda inriktningen (litterär eller språklig). Du kan skräddar­sy utbildningen genom val av kurser från båda institutionerna och dessutom från andra institutioner vid Historisk-filosofisk respektive Språkvetenskaplig fakultet. Om du väljer den språkliga inriktningen är kursen 'Vetenskapligt skrivande på svenska' obligatorisk.

Kurser inom programmet

För magisterexamen, ett år (60 hp):
Obligatoriska kurser:
Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp
Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk), 7,5 hp
Sjunget, sagt, skrivet: Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp

Litteraturvetenskaplig inriktning:
En valbar kurs på avancerad nivå
Examensarbete, 30 hp (fördelas lämpligen över både termin 1 och termin 2)

Inriktning mot nordiska språk:
Tre valbara kurser på avancerad nivå: du kan välja att ta en eller två kurser på grundnivå som del av dina valbara kurser.
Examensarbete, 15 hp (termin 2)

För masterexamen, två år (120 hp):
Obligatoriska kurser:
Introduktionskurs i nordiska språk och nordisk litteratur, 7,5 hp
Teori och metod (antingen inom litteraturvetenskap eller nordiska språk), 7,5 hp
Sjunget, sagt, skrivet: Skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag, 7,5 hp

Litteraturvetenskaplig inriktning:
Sju valbara kurser om 7,5 hp på avancerad nivå*
Examensarbete, 45 hp (kan fördelas flexibelt över tre eller fyra terminer)

Inriktning mot nordiska språk:
Nio valbara kurser på avancerad nivå.*
Examensarbete, 30 hp (termin 3 och 4)

*En eller två av de valbara kurserna kan ersättas av praktik. Du kan välja att ta mellan en och fyra kurser på grundnivå som del av dina valbara kurser.

Om undervisningen

Undervisningen äger rum i Uppsala. Kurserna är i regel seminariebaserade, men innehåller också praktiska övningar och handledning. Du får träning i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. All undervisning genomförs av aktiva forskare i litteraturvetenskap, retorik och nordiska språk, inklusive lärare i danska, isländska och norska. Stor vikt läggs vid det skrivna ordet och flera uppsatser av varierande omfång skrivs under hela utbildningen. De valbara kurserna finner du i fakulteternas stora utbud av kurser. Undervisningen ges på svenska.

Studera utomlands

Inom programmet har du möjlighet att ansöka om en utbytestermin vid ett utländskt universitet eller om att delta i en nordisk sommarkurs i övriga Norden. Passa även på att under utbildningen knyta kontakter inom de rika nätverk av skandina­vister som finns i Sverige och världen.

Karriär

Programmet förbereder dig för arbete som ställer krav på förmågan analysera, kritiskt granska och kommunicera, och särskilt yrken där språkkunskaper är en merit. Det innebär förmågor som kommer till nytta inom inte bara kulturområdet utan också inom ideella organisationer, affärsvärlden, turism etc. Exempel på yrken kan vara översättare eller informa­tör inom såväl statlig förvaltning som i organisa­tioner och internationella företag. Programmet öppnar även för doktorandstudier.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i skandinavistik

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5064 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde inklusive 60 hp skandinavistik (dvs. språkliga eller litterära studier i danska, isländska, norska eller svenska).

Dessutom krävs kunskaper i svenska (alternativt danska eller norska) motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Jon Viklund

jon.viklund@littvet.uu.se

018-471 29 25

Otto Fischer

otto.fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

018-471 2950

info@littvet.uu.se