Institutionen för nordiska språk

Kommande seminarier, kollokvier och disputationer

Aktuellt

ASLA: Språk och norm, 21-22 april 2016

Vi tar nu emot anmälningar av föredrag, postrar och workshopbidrag. Sista dag för detta är den 10 december.

Grattis!

Institutionen gratulerar Henrik Williams och Catharina Nyström Höög som har fått forskningsanslag från Riksbankens jubileumsfond. Catharina är ansvarig för projektet  "En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndigheters värdegrundstexter". Henrik leder projektet Digitala Birgitta. Att tillgängliggöra heliga Birgittas fornsvenska texter

Månadens forskare: Anders Widbäck

  Mina främsta intressen inom språkvetenskapen är hur vi använder språket för att kommunicera och göra oss förstådda med varandra. Därför har jag i min forskning riktat in mig på paremiologi, det vill säga ordspråksforskning.

Anders Widbäck, månadens forskare november 2015

Om Anders

Kontaktuppgifter och medarbetarportalen

Tidigare månadens forskare