Institutionen för nordiska språk

Verksamhetsplan 2015

Styrelsen för Institutionen för nordiska språk har fastslagit verksamhetsplanen för 2015. Verksamhetsplanen finns att läsa här.

Kommande seminarier och kollokvier

Månadens forskare

Daniel Wojahn

Att analysera hur språk och makt hänger ihop och även hur språk används för att utmana maktordningar tycker jag är en både samhällsrelevant och spännande forskningsuppgift.

Daniel Wojahn, månadens forskare juni 2015

Om Daniel

Kontaktuppgifter och medarbetarportalen

Grattis!

Institutionen gratulerar Daniel Wojahn, som den 5 juni 2015 disputerade på avhandlingen Språkaktivism: diskussioner om feministiska språkförändringar i Sverige från 1960-talet till 2015.

Tidigare Månadens forskare