Institutionen för nordiska språk

Swearing in Scandinavia

Den 5-6 mars har forskarnätverket Swearing in Scandinavia sin tredje nätverksträff, och i samband med detta ordnas två evenemang: en eftermiddag med populärvetenskapliga föreläsningar och panelsamtal om svordomar, och ett vetenskapligt symposium. Här finns mer information och program. Välkomna!

Kommande seminarier och kollokvier

Månadens forskare

Alva Dahl

Min avhandling handlar om interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner, och visar att interpunktionen är en integrerad del av romanernas stil, berättarteknik och tematik.

Alva Dahl, månadens forskare mars 2015

Om Alva

Kontaktuppgifter och medarbetarportalen

Tidigare Månadens forskare