Studera hos oss

Vi erbjuder ett sjuttiotal kurser, flera program och forskarutbildning. Läs en kurs eller ett program vid vår institution!

Redan student hos oss

Scheman

Kontakta oss

Studera hos oss

Du kan skräddarsy din kandidatexamen genom att välja kurser från institutionens breda utbud, från andra institutioner vid Uppsala universitet eller till och med från andra lärosäten. Ta reda på vad som behövs för examen och vad som är huvudområden och biområden. Kontakta gärna vår studievägledare om du vill få personlig rådgivning.

Mer information om våra kurser

Institutionen samordnar dessutom Språkvetarprogrammet som är Språkvetenskapliga fakultetens kandidatprogram.  På avancerad nivå har institutionen Masterprogram i svenska och medverkar i Masterprogram i skandinavistik (som ges av Litteraturvetenskapliga institutionen). Vi har också hand om ämneskurserna inom ämneslärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk. Ämnet svenska inom lärarutbildningen delas mellan Litteraturvetenskapliga institutionen och institutionen för nordiska språk. 

Vi har också kurser på Campus Gotland.

Följ länkarna för mer information om Campus Engelska parken och om Universitetsbiblioteket.

Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd. Vi handleder i både svenska och engelska.

Boka en tid

Studera utomlands

Som student vid Institutionen för nordiska språk har du goda möjligheter att tillbringa en tid utomlands. Vi välkomnar också utländska studenter till oss.

Ta chansen att åka utomlands under din studietid!

Bli utbytesstudent

Utbildning på forskarnivå

Institutionen erbjuder ett ämne inom forskarutbildningen: nordiska språk. Språkhistoria, dialektologi, namnforskning och sociolingvistik är exempel på olika inriktningar inom ämnet. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt.

Du utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter och får en kunskapsbredd i ditt ämne. En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Läs mer om forskarutbildningen

Hur går ansökan till?

forskarutbildning